MGP-sanger 
som aldri kom til finalen...
2022:
Gi meg tid
Startside
GMT
2019:
Starting my life all over
2020:
Shangri-La 
2017:
Neonlights
2016:
Song for a friend
2014:
Moonlight
2015:
Love is Blind
2018:
Let me go
2021:
Hekta på